ČeskyDeutschEnglish

Kontakt

SCHLIK JIČÍNĚVES, s.r.o.
507 31 Jičíněves 1
Gsm: 773 593 769
E-mail: info@schlik.eu
There are no translations available.

Významní členové rodu Schliků

Stará Chebská rodina, původem ze saského Fojtlandu, kde je ve 13. století zmíněn Gotfridus Sliko.

 

Později jako zakladatel rodu v Chebu jmenován Jindřich Schlik rytíř z Lažan - 1355.

 

Jeho syn Kašpar se stal kancléřem "Svaté Římské Říše" za vlády císaře Zikmunda Lucemburského. V roce 1437 byl povýšen do hraběcího stavu z Bassana a Holíče, byl prvním nositelem hraběcího titulu v zemích království českého a prvním světským kancléřem. Při koncilu v Kostnici vedl plamennou řeč ku prospěchu mistra Jana Husa.

 

Začátkem 16. století založil Štefan město Jáchymov a razil známé stříbrné tolary. Zahynul v bitvě proti Turkům u Moháče v roce 1526, po boku krále Ludvíka Jagelonského.

 

Po bitvě na Bílé Hoře byl Jáchym Ondřej jako jeden z vůdců protestantských stavů v roce 1621 popraven na staroměstském náměstí v Praze, a to jako první ze 27 českých pánů.

 

Jindřich, 1580 – 05.01.1650, polní maršálek v třicetileté válce - prezident dvorní válečné rady - nositel habsburského domovního řádu „Zlatého Rouna“.

 

František Josef, 1656 – 1740, postavil zámek v Jičíněvsi 1715 - 1717.

 

Leopold Antonín Josef 10.07.1663 – 10.04.1723 - polní maršálek - nejvyšší český kancléř - nositel  habsburského domovního řádu  „Zlatého Rouna“.

 

Generál František Jindřich 23.05.1788 – 17.03.1862,  bojoval v protinapoleonských válkách - 1813 přišel o pravé oko v bitvě u Lipska - byl nositelem nesčetných vojenských řádů a vyznamenání a to rakouských, pruských, bádenských a ruských.

 

Sestra generála Eliška, 1790 - 1855 komponovala a vedla kulturní salón v Praze.

 

Plukovník Jindřich František 23.12.1916 - 30.4.2004 byl v létech 1996 - 2000 velkopřevorem hospitálního řádu sv. Jana Jeruzalemského v Praze.